Unsere Katzen... Our Females...


Strictly Coons Jemima
*2.4.2015
blue silver mackerel tabby

Jemimas Seite


Strictly Coons Orla
*24.7.2016
blue classic torbie
Orlas Seite
Strictly Coons Philomena
*13.5.2017
red classic tabby w/white 


 

 
Philomenas Seite


US* Four Paws Autumn Spirit
aka "Kitty"
4.3.2005
black silver mackerel torbie w/white

kastriert

Kittys Seite